Thông tin tài khoản AID Việt Nam

STT Ngân hàng Chủ tài khoản
  1 – Chủ tài khoản: Công Ty CP Nội Thất AID Việt Nam– Ngân hàng: Vietcombank – CN Thành Công, Hà Nội

– Số tài khoản: 0451 000 258 249

  2 – Chủ tài khoản: Công Ty CP Nội Thất AID Việt Nam– Ngân hàng TMCP Á Châu ACB – CN Hoàng Cầu, Hà Nội

– Số tài khoản: 35148888

  3 – Chủ tài khoản: LUONG CONG MINH– Ngân hàng: Vietcombank – CN Tây Hà Nội

– Số tài khoản: 12010006195014

  4 – Chủ tài khoản: LUONG CONG MINH– Ngân hàng Quân Đội

– Số tài khoản: 0869185885

Chú ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản, quý khách phải làm việc với ngân hàng để được xử lý ổn thỏa. Chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của Tổng kho compact AID Việt Nam, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ từ chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.